Vizyon - Misyon

Ürün Kategorileri

Vizyon - Misyon

VİZYONUMUZ
Otizmli ve yaygın gelişim bozukluğu olan bireylerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması ve bu bireyler için olabildiğince erken teşhis olanağı sunulmasını sağlamak, erken çocukluk dönemi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağında bireylere uygun ve nitelikli dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim almalarını, olanak ve iş hayatlarında imkan sağlayarak destek olmak. Topluma uyum sağlama ve kazandırmalarında kamu hizmetine katkıda bulunmak otizmli bireylerin normal bireyler ile sosyal, kültürel ve yeteneklerini arttırıcı etkinlikler yapmalarını spor, hayvancılık ve tarım ile uğraşmalarını doğa ve topluma kaynaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

MİSYONUMUZ
Başta Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; her yaştaki otistik bozukluk (otizm) gösteren bireylere ve ailelerine otistik bozukluk (otizm) alanındaki güncel ve etkililiği bilimsel araştırmalar ile desteklenmiş öğretim yöntem, strateji, model ve programları temelinde ev, kurum ve ev – kurum temelli öğretim sunmak. Toplumsal Farkındalık Ve Hizmet: Otistik bozukluk (otizm) gösteren bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık hizmetlerinde bulunmak.