Vakıf Başkanı

Ürün Kategorileri

Vakıf Başkanı

Mehmet ÇINAR
Vakıf Başkanı

 
Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve yaşam boyu devam eden, sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir bozukluk olarak kabul edilmektedir.

Otizmli çocuklar ve bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri başlıca hedefimizdir. Geleceğimizin en önemli parçası olan çocuklarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en uygun şekilde faydalanabilmeleri için gayret ve çaba içerisinde canı gönülden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için bütün altyapı olanaklarımızla çaba sarf etmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın artırılması bakımından Gökkuşağı Otizm Vakfı olarak bize düşen; bu konudaki farkındalık düzeyini artırmakla meşgul olmanın ötesine geçip yürüttüğümüz nitelikli çalışmalarla özel çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onların yeteneklerini toplumumuzla paylaşmalarının önünü açacak, yaşamları boyunca mutlu olmaları için somut adımları atmaktır. 

Gökkuşağı Otizm Vakfı olarak otizmin farkında ve sizlerin yanındayız. Sevgi ve saygılar.