Üniversite Otizm Eğitimi Verecek

Üniversite Otizm Eğitimi Verecek


‘OTİZMİN BİLİNEN TEK TEDAVİSİ: ERKEN TANI VE ÖZEL EĞİTİM’
Aylin Sezgin, özel eğitim öğretmenliği lisans programı mezunu öğretmen bulmakta yaşanan zorluklar nedeniyle, pek çok özel eğitim okul ve sınıfında alan dışından sözleşmeli öğretmen çalıştırıldığını söyledi. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik özel eğitim okullarında ve sınıflarında çalışan kadrolu özel eğitim öğretmenlerinin de öğretim becerilerinde önemli yetersizlikler görüldüğünü belirten Sezgin, şöyle devam etti:
“Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğuyor ve bu rakam her yıl artıyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanıyla yoğun, sürekli özel eğitim. Maltepe Üniversitesi ile yaptığımız ve özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitime kavuşmalarını amaçlayan sertifika programı çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğretmenlerin-uzmanların, otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak.”